دنیای تجارت امروز با پیچیدگی های بسیاری همراه است به طوری که ما شاهد آن هستیم که افراد باید برای  ورود به آن دارای ویژگی ها و توانایی هایی باشد در ادامه قصد داریم تا در مورد دو شرکت سهامی عام و خاص برای شما مطلبی رابیان کنیم ، با ما همراه باشد.شرکت های سهامی به دو دسته عمده تقسیم می شوند . شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص. این شرکت ها هر چند نقاط اشتراک زاید با هم دارند و جز یک خانواده محسوب می شوند .هر چند از دیدگاه عموم تفاوت این دو شرکت در میزان وجهه و سهام این دو شرکت و نحوه پرداخت آن ها می باشد  ولی این دو شرکت تفاوت های کلیدی زیادی دارند که باعث شده اسكلت پیكره بندی این شرکت را در بسیاری از جاها و دیدگاه ها کاملا جدا ببینند هر چند هر دو نهایتا شرکت سهامی هستند .در ادامه با پرتال جامع مقالات ثبت برند و شرکت همراه باشید

ثبت شرکت
شرکت‌هایی که موسسین آنها قسمتی از تنخواه شرکت را از طریق بیع پاره ها به مردم تامین می کنند، شرکت سهامی عام (Public compan) نامیده میشوند. به عبارت عقبی شرکت‌هایی که تیرها اورا قمشاركت آنها در دست عموم مردم بو ( 51% تیرها اورا قمشاركت به بالا) سهامی عام گفته می‌شود.
شرکت‌هائی که تمام پشتوانه آن در موقع پیدایش منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص (به انگلیسی Privately held company) نامیده می شوند. تیرها اورا قمشاركت این شرکت‌ها در اصالت عموم زدایش و تعداد محدودی از افراد دارای سهام شرکت های سهامی خاص هستند.
ویژگی های شرکت سهامی عام
-تشکیل مجمع همگانی كمونیستی موسس در شرکت های سهامی عام ضروری است.
-در شرکت سهامی عام در هنگام ساخت 20% از وجهه شفاعت موسسین تعهد و حداقل 35% شفاعت آنان به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس سپرده می شود و باقی مانده از طریق سودا بهره ها بخش ها عموم تامین می گردد.
-سرمایه شرکت سهامی عام در هنگام خلق حداقل 5 میلیون درهم می باشد

-اظهارنامه ثبت شرکت در شرکت سهامی عام به امضای موسسین می رسد.
حداقل تعداد اعضا راجع به حساب تشکیل شرکت سهامی عام 5 نفر می باشد.

وقتی بتوان فقره سبب موضوع سعی شرکت وجهه مازاد یدكی را مداخله خرید سهم ها نصیب ها به مردم عمل بجاآوردن نمود طبیعی است که مایه طرح خردی شده برای این شرکت ها دامنه زاید از تلاش ها را به خود اختصاص خواهد داد. هر چند هیچ محدودیتی درعوض جهت تكاپو ندارند و به راحتی در همه موضوعات تجاری می توانند وارد شوند ولی عمده هدف ثبت این شرکت ها تامین خواسته های نا بی انتها و کلان جامعه می باشد . موضوعاتی که در کشور به شدت مورد لزوم می باشند و تامین این مبحث ملودی اصلی به وجهه اضافی فقر دارد . شرکت های نفتی  و پتروشیمی ، شرکت های نیرو ، شرکت های استخراج معادن ، شرکت های معامله خارجی و درونی بزرگ ، موسسات مالی و بانک ها  و... از عمده شرکت هایی هستند که با قالب سهامی عام به ثبت می رسند .

شرکت های سهامی عام اهداف اقتصادی بزرگی در سر دارند و اعتماد مازاد یدكی را هم نیاز دارند و این نیازمند مشارکت عده اضافی از مردم می عطر . وقتی مردم زیادی در یک شرکت سهامدار باشند زمینه و اهداف اقتصادی دولت به خانه های هم کشیده خواهد شد و این دلیل می شود که یگانگی مردم با توسعه اقتصادی این شرکت ها و نهایتا دولت شکل واقعی تری بگیرد . در حالی که در شرکت های سهامی خاص بی همسر عده کمی سهامدار بوده و نیازمندی های اجتماعات کوچکی مرتفع خواهد شد .

شرکت های سهامی عام ارمل نوع شرکتی می باشند که تیرها اورا قمشاركت آنها در بورس عرضه می شود . در واقع توسعه جد های این شرکت ها به مایه های روز افزون احتیاج دارد به همین دلیل شرکت های سهامی عام رو به رشد هر چند وقت یکبار با دفع مجمع همگانی كمونیستی فوق العاده اقدام به افزایش پشتوانه خود با جذب سهامدار جدید و یا بالا بردن بها پاره ها سهامدارن قبلی می کنند و بهترین راه حیث این شرکت ها حضور در بورس و انجام نقل و انتقال بهره ها بخش ها در این سازمان می بو .

مسئولیت شرکا در انواع شرکت‌های سهامی عام، سهامی خاص و… به قرار ذیل می نكهت امید :

شرکت سهامی عام «به میزان مبلغ اسمی سهم ها نصیب ها هر شریک»
شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی تیرها اورا قمشاركت هر شریک»
شرکت با مسئولیت بی پایان «به میزان سهم الشرکه هر شریک»
شرکت تضامنی « نامحدود است و هر شریک مسوولیت کامل دارد»
شرکت نسبی « به نسبت سهم الشرکه هر شریک»