هر تجارت دادوستد که نوبت خود را به بازار عرضه می کند می تواند آرم تجارتی مخصوصی فقره سبب آن ثمر اختیار نماید، بشرطی که نشان مزبور را طبق زیب در اداره ی ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات به ثبت رساند .برای همین منظور  ثبت علائم و اختراعات معین داشته است که: «حق كاربرد انحصاری آرم تجارتی فقط درعوض جهت کسی شناخته خواهد شد که آرم خود را به ثبت رساند. ».برای ثبت آرم تجاری لازم است که کلیه ی مدارک لازم شرعی مجهز رایحه و با آبرو کامل مراسم ،مراحل قانونی ثبت آن طی شده باشد.در ادامه با پرتال جامع مقالات ثبت برند و شرکت همراه باشید تا برای شما دوستان در مورد برند و ثبت برند اطلاعاتی را در اختیاری را در اختیار شما قرار دهیم پس با ما باشید.

ثبت برندثبت برند و شرکت هر دو در اداره کل ثبت شرکتها انجام می‏شود. تمام مدارکی که درعوض جهت ثبت شرکتها نشان دادن می‏شود، به خاطر ثبت برند ( با حرمت موردها ممنوعیت) کفایت می‏کند. ثبت برند تجاری برای مدت ۱۰ است و پس از آن می‏تواند تمدید شود. یک شرکت می‏توان بابت محصولات خود، یک یا چند برند تجاری در نظر بگیرد و تک تک آنها را نیز در اداره ثبت شرکتها، ثبت نماید.

مانی که یک شرکت یا موسسه تاسیس می‏شود، نامگذاری آن جزء ضروریات کار می‏باشد. مطابق با مقررات حقوقی ایران، جمع كردن نام از وسط اسامی فارسی و غیرتکراری یکی از ملزومات تاسیس شرکت می‏باشد. نام انتخاب شده بر روی كلیه محصولاتی که توسط شرکت تولید می‏شود، درج می‏گردد. به این نام برند نطق و نوشتار می‏شود. هر برند یا نام تجاری مختص به یک شرکت می‏باشد و سایرین حق استعمال از آن را ندارند.ابتدا بابت ثبت شرکت باید به بانک رجعت و یک حساب غیر نالایق برداشت از باب شرکت بازگشایی نمود. درخصوص این کار داشتن مدارک هویتی از كاملاً شناسنامه و کارت ملی الزامی می‏باشد. دارای شرکت مستقل از دارای اعضا می‏باشد. به تكلم دیگر،  شرکت به عنوان یک شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مستقل از اعضای خود می‏باشد.

ثبت شرکت در دائره المعارف ثبت شرکت‎ها‏ از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت‎ها‏ زایل و شرکت‎ها‏ با آبرو شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب و از تشخص حقوقی برخوردار می‏گردند. اما به عنوان یک الزام قانونی، شرکت‏ها باید ثبت شوند که بالتبع، تبعات زیادی را به پشت دارد. برای ثبت شرکت در تهران، باید به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در شهرستانها باید به ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مراجعه کرد.

مراحل نهایی ثبت شرکت
تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است
تعیین شماره ثبت شرکت
نوشتن شماره ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت
دریافت کارت شناسایی متقاضیان و تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه
احراز هویت متقاضیان

ثبت برند

مطابق با زینت ثبت علائم و اختراعات مصوب سال ۱۳۱۰ و آئین مجرد اجرایی این قانون، ثبت برند مبنای حمایت آذین از محصولات یک شرکت می‏باشد. زمانی که برند یا آرم تجاری به نام یک شرکت به ثبت رسیده است، می‏تواند از نشان تجاری مصرف کند.

 مالک برند ثبت شده می‏تواند علیه هر فردی و دولتی مخصوص که بدون موافقت وی از نام تجاری وی استعمال کرده و یا خصوصی :صفت اختصاصی که مرتکب ناشدنی شود که به معنای تجاوز به حقوق ناشی از ثبت نام تجاری یا برند شود، در دادگاه اقامه دعوی کند. این حقوق شامل اوضاع استعمال از نام تجاری است که به نام تجاری ثبت شده، همانند بودن داشته نفحه و استعمال از آن حیث کالا یا خدمات مشابه، موجب  گمراهی استفاده کننده شود.