برند عبارت است از درکی که وابستگی به محصولات، خدمات و نام برند در ذهن مشتری هستی و عدم دارد. از این رو برندسازی متمتع ناتوان برنامه و مهارت‌های فراوانی است. در صریح همین مهارت‌ها وجه تمایز بین برندهای كامكار جهان و دیگر برندها هستند. در بقیه به بررسی این مهارت‌ها و ویژگی‌ها می‌پردازیم.در ادامه با پرتال جامع مقالات ثبت برند و شرکت همراه باشید تا برای شما درباره ویژگی های برندهای معروف دنیا مطلبی را بیان کنیم.
برند های موفق  یا نمانام‌ها شناخت کاملی از خصوصیات جمعیتی بازار هدف و علایق و شیوه‌ها و ابزارهای ارتباط‌گری آنان دارند به استثنای ابرشرکت‌های زنجیره‌ای مثل وال‌مارت، اکثر کسب و کارها به دنبال مخاطبان هدف مخصوصی هستند شناخت بازار هدف از آن رو اهمیت دارد که ضمن حفظ هویت کلی یک برند زمینه را برای رساندن صدا به مشتریان و دسترسی به کمپین های تبلیغاتی، بسیجیده می‌کند و در عین حال به خلق یک وحدت انسانی و ارگانیک بین شرکت و مخاطبانش کمک می‌کند.

ثبت برندمنحصر به فرد بودن

توانایی ایجاد یک ماهیت وجود ویژه اختصاصی به فرد و یکتا یکی از مبالغ سطوح تمایز برندهای محروم جهان است. به عنوان مثال برند اپل یکی از برندهای نامدار جهان در ارائه محصولات نوآورانه و مختص به فرد است. اما به یاد داشته باشید که ایجاد یک هستی تشخص منحصر به فرد ندار نمودن ایده‌های مخل و خاص نیست. بلکه توانایی نمودن یک سجیه یا افترا بستن منحصر به فرد است که سبب یکتایی و تمایز یک برند از دیگر برندها می‌شود.

ایجاد شور و اشتیاق

اشتیاق یکی از خواص برندهای ناكام است با این که در کوتاه‌مدت می‌توان یک برند را بدون تمنا ساخت، ولی حفظ و ماندگاری آن در بلند مدت امکان‌پذیر ازاله وقتی شما گذشته‌ی آدم‌های علاوه مظفر مثل استیوجابز را بررسی می‌کنید می‌بینید که همه‌ی آنان یک شور و شوق یا بویه وصف‌ناپذیر داشتند که آنان را به حرکت وامی‌داشت تا سخت کار کنند و مداوما به افتخار و کامیابی دست یابند آن رغبت به تعصب، حمیت، و لذت ناب می‌انجامد، که به انسان‌های عقبا نیز سرایت می‌کند.

رقابت‌پذیری

یکی و گیتی افق ها اولی از ویژگی‌های ویژه اختصاصی به فرد برندهای موفق جهان امکان ارتباط و دیدار با این برندها از طریق کانال‌های مختلف است. بدیهی است که شرکت‌ها و برندهای مسن تر و كهتر جهان به دلیل داشتن بودجه‌ی بازاریابی رفعت در کانال‌های مختلفی عتبه دارند. اما رشد اینترنت و افزایش حضرت برندها در شبکه‌های همگانی معاشرتی و انفرادی کانال‌های ارتباطی بیشتری را در اختیار کسب وکارهای کوچک ثبوت داده است. بنابراین لازم است برندها بر روی گزینش مناسب‌ترین تجنید شبکه‌های همگانی معاشرتی و انفرادی تمرکز کنند تا بیشترین نتیجه را بگیرند.

رهبری

مثل هر جامعه‌ی پررونق یا تیم‌های ورزشی، عموماً یک رهبر بانفوذ نیز ورای هر برند موفقی است. این آدم درعوض جهت شرکت‌های ارشد ممکن است مهتر ارشد اجرایی(عموما مدیرعامل) باشد. ولی در شرکت‌های کوچک‌تر حسب معمول خودمالک این نقش را برعهده دارد.

در ادامه  برندهای معروف جهان که دارای ارززش بالایی است را برای شما معرفی خواهیم کرد

Mercedes Benz با بها برند 22.4 هزارمیلیون دلار
American Express با پایگاه برند 23.4 هزارمیلیون دلار
Walmart با ارز برند 24.7 هزارمیلیون دلار
Intel با حشمت برند 25.8 هزارمیلیون دلار
Louis Vuitton با ارج برند 28.1 میلیارد دلار
McDonald's با ارزش برند 39.5 هزارمیلیون دلار